function registerListener() { window.wixDevelopersAnalytics.register( 'cf06bdf3-5bab-4f20-b165-97fb723dac6a', (eventName, eventParams, options) => { const XSRFToken = getXSRFTokenFromCookie() fetch( `${window.location.origin}/_serverless/analytics-reporter/facebook/event`, { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'X-XSRF-TOKEN': XSRFToken, }, body: JSON.stringify({ eventName, data: eventParams }), }, ); }, ); function getXSRFTokenFromCookie() { var match = document.cookie.match(new RegExp("XSRF-TOKEN=(.+?);")); return match ? match[1] : ""; } } window.wixDevelopersAnalytics ? registerListener() : window.addEventListener('wixDevelopersAnalyticsReady', registerListener);
top of page

Handa na nga ba tayo? Sa nakaraang ulat ng World Disaster Index, isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na risgo pagdating sa mga bantang panganib. Sa mga siudad lalo na sa Metro Manila, maraming pamilya at mga bata ang labis na naapektuhan ng disaster. Taun-taon, humaharap ang ating bansa sa napakaraming bantang panganib tulad ng bagyo, baha, lindol, at maging sunog.

 

Ang aklat na ito ay isang gabay sa paghahanda para sa mga bata, gayundin sa kanilang mga mgalulang, buong pamilya, at komunidad.

 

Layunin nitong bigyang-kaalaman ang mga bata at kanilang mga pamilya patungkol sa mga bantang panganib at kung paano maiiwasan o mababawasan ang maaaring maging epekto nito. Gumamit ng iba't ibang mga laro at aktibidad ang gabay na ito upang mas madaling maunawaan ng mga bata mula edad 9 pataas ang paksa ng disaster at maagang maituro sa kanila ang kahalagahan ng paghahanda.

 

Naniniwala ang CDP na maaaring ituro ang mga konsepto ng disaster risk reduction sa mga bata at maging aktibong makibahagi sa pagsusulong ng kanilang mga karapatan sa isang ligtas, maunlad, at matatag na mga komunidad.

 

Halina't samahan si Ana at ang kanyang komunidad tungo sa pagsusulong ng isang bayang handa at matatag!

Batang Handa, Batang Ligtas

₱0.00Price
    bottom of page